ДОКТОР

Никога не съм мислел, че ще стана писател.

Винаги съм бил лекар.

Потомствен.

Семейството ми не настояваше да поема по техния път на всяка цена. Аз сам копнеех да бъда доктор. Просто и естествено израснах с мисълта, че ще стана хирург. В момчешките амбиции мъжът със скалпел бе „лекар на лекарите“. Толкова бях обсебен от тази своя мечта, че рових в стария шкаф на дядо ми, хирург и гинеколог. Играех си с целия инструментариум, със спекулуми, и дървени слушалки, и екартьори.

Питах се как навремето без сложна апаратура лекарите са поставяли точна диагноза и са лекували. Какво е да посещаваш пациентите си на крака и да им даряваш от своята собствена кръв, от собствения си сън, лишавайки личното си и семейно време в името на дълга.

И какво е да спасиш живот.